site rehber selçuk izmir
Ana Sayfa Güncel, Manşet Haber, Üst Manşet 13 Nisan 2013

Bu Anket Dengeleri Altüst Etti

KAMUAR (1)KamuAr (Kamuoyu Araştırmaları Merkezi) tarafından yapılan anketin sonuçları aşağıdadır.

KamuAr (Kamuoyu Araştırmaları Merkezi) tarafından yapılan anket araştırması 17 İl, 66 İlçe ve bunlara bağlı 272 yerleşim biriminde 3194 katılımcı ile yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. Araştırmanın temel amacı siyasi gündeme dair insanların eğilimlerini öğrenmek ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Araştırmanın hata payı +/- %1,5 olarak ön görülmüştür. Araştırmanın saha uygulaması 1-7 Nisan 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Anket araştırmasına katılan vatandaşların %2,1’i diplomasız okur-yazar, %22,6’sı ilkokul-ortaokul mezunu, %35,4’ü Lise mezunu ve %39,9’u üniversite mezunu olmakla birlikte anket araştırmasına katılanların %48,6’sı kadın, %51,4’ü ise erkektir.

KamuAr (Kamuoyu Araştırmaları Merkezi)’ın 1-7 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirdiği, halkın siyasi oy eğilimlerini ve sosyo-politik gündeme dair nabzını ölçmek amacıyla yaptığı anket araştırmasından çıkan sonuçlara göre; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) %37,4, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) %27,1, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) %24,7, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) %5,9 ve diğer partilerin toplam oy oranının %4,9 olduğu görülmüştür.

KAMUAR (8)

KAMUAR (4)

Adalet ve Kalkınma Partisi düşüşte

Adalet ve Kalkınma Partisinin ‘çözüm süreci’ olarak başlattığı İmralı görüşmeleri ve ardından oluşturulan ‘Akil İnsanlar’ heyeti Adalet ve Kalkınma Partisinin oylarına ciddi bir oranda yansımış ve yüzde 50’nin üzerinde seyreden oyu bu süreçten sonra ciddi bir düşüşe geçmiştir. Kandil ve İmralı’nın muhatap alınmasına tepkili olan vatandaşlar, PKK terör örgütünün çekilme niyetinde olmadığını dile getirmişler ve hükümetin Türkiye’nin geleceğini pazarlık konusu haline getirdiğini ifade etmişlerdir. Halkın bu süreçten memnuniyetsizliği ise Adalet ve Kalkınma Partisinin oylarına kısa bir sürede yansımıştır.
KAMUAR (3)
Cumhuriyet Halk Partisi rölantide

Cumhuriyet Halk Partisinin hükümetin başlattığı ‘çözüm süreci’ne uzak durması ve siyasetini bu süreçten uzak sürdürmesi Cumhuriyet Halk Partisinin oylarında büyük bir değişikliğe sebep olmamıştır. Kılıçdaroğlu’nun süreç hakkında “bilgimiz yok” serzenişleri ve partisinin sürecin olumlu ve ya olumsuz sonuçlarıyla alakası olmayacağını ifade etmesi Cumhuriyet Halk Partisi tabanının beklediği çıkışlar olarak görülmemiştir.

KAMUAR (7)
Milliyetçi Hareket Partisinden şaşırtan yükseliş

Milliyetçi Hareket Partisinin Adalet ve Kalkınma Partisi’nin terörün bitirilmesi için izlediği yolun yanlış olduğunu beyan etmesi ve bu süreçte İmralı ve Kandil ile yapılan görüşmelerin Türkiye’yi böleceğini ifade etmesinin ardından halkın teveccühünü hızla kazanması ve bu yanlışlığı dile getirmek için başlattığı Milli değerleri koru ve yaşat mitingleriyle ilkini Bursa’da gerçekleştirdiği mitinge yüzbinlerin katılması oylarında ciddi bir artışın olduğunu gözler önüne sermiştir. Miting meydanlarından yükselen “vur de vuralım öl de ölelim” sözlerine Bahçeli’nin “onunda zamanı gelecektir” şeklindeki cevabı ise kamuoyunda uzun zamandır tartışılmış, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi tarafından da eleştirilmiştir. Ama bu durum Milliyetçi Hareket Partisinde oylarının yükselmesini sağlamış ve Bahçeli de sözlerinin arkasında olduğunu beyan etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi tarihinde hiçbir zaman ulaşamadığı oy potansiyeline ulaşmış ve hükümetin başlattığı ‘çözüm süreci’ Milliyetçi Hareket Partisinin oylarının artmasına neden olmuştur.

KAMUAR (1)

KAMUAR (5)

KAMUAR (11)
‘Akil İnsan’lar millet iradesinin dışında bir heyet

KamuAr (Kamuoyu Araştırmaları Merkezi)’ın Hükümetin ‘çözüm süreci’ni anlatmak için oluşturduğu ‘Akil İnsanlar’a halkın bakış açısını ölçmek amacıyla yönelttiği anket araştırmasının sonuçlarına göre anket araştırmamıza katılanların %32,4’ü akil insanların oluşturulmasını doğru bir tespit olarak değerlendirirken, %47,2’si ise oluşturulan heyetin millet iradesi dışında oluşturulduğunu ve temsil noktasından olmadıklarını ifade etmişlerdir. Anket araştırmamıza katılanların %20,4’ü ise oluşturulan heyetin yanlış bir tespit olduğu görüşündedirler.

KAMUAR (10)
‘Akil İnsan’lar Terörün bitirilmesine katkı sağlamaz

Hükümetin oluşturduğu ‘Akil İnsanlar’ heyetinin terörün bitirilmesine katkı sağlayıp sağlayamayacağını öğrenmek amacıyla yaptığımız anket araştırmasının sonuçlarına göre, anket araştırmamıza katılanların %28,7’si akil insanlar heyetinin terörün bitirilmesine katkı sağlayacağını düşünmekte, buna karşılık ise katkı sağlamaz diyenlerin oranı %59,3’tür. Terörün bitirilmesine kısmen katkı sağlayacağı görüşünde olanların oranı ise %12’dir.

KAMUAR (6)
Mart Ayının Sonuçlarından

Aynı araştırma şirketinin Mart ayı araştırmasınında da sonuçlarında gündemdeki konularla ilgili şu cevaplar verilmişti.

KamuAr (Kamuoyu Araştırmaları Merkezi)’ınİmralı ile yapılan görüşmelerin seçmenler tarafından nasıl karşılandığını tespit etmek üzere yaptığı anket araştırmasının sonuçlarına göre; seçmenlerin % 26,4’ü İmralı ile yapılan görüşmeleri onaylarken, % 67,6’sı bu görüşmelere olumsuz baktıkları cevabını vermişlerdir. Anket araştırma sorumuza ise araştırmamıza katılanların % 6’sı ise bu görüşmeyi kısmen onayladıklarını ifade etmişlerdir. KamuAr’ın araştırma sorusuna verilen cevaplar Hükümetin İmralı ile görüşmelerine büyük oranda onay vermediklerini göstermiş ve bu durumda AK Parti’nin oylarına ciddi oranda yansımıştır.

KamuAr (Kamuoyu Araştırmaları Merkezi)’ınterörü bitirmenin yolunu seçmenlerin gözünden görmek için yönelttiği “sizce terörün bitmesi için hangi yol izlenmelidir” sorusuna anket araştırmamıza katılanların % 66,5’i silahla mücadele ile, % 21,6’sı masada müzakere ile cevabını verirken, % 11,9’u ise bu konuda fikir beyan etmemişlerdir. KamuAr’ın anket araştırma sorusuna verilen cevaplar Hükümetin İmralı ile yaptığı görüşmelere yönelik araştırma sorumuza verilen cevaplar ile paralellik oluşturmuş ve İmralı görüşmelerine onay vermeyen anket araştırmamıza katılan seçmenler terörün silahlı mücadele ile bitirileceği görüşünü ifade etmişlerdir.

KamuAr (Kamuoyu Araştırmaları Merkezi)’ınyeni anayasa çalışmaları kapsamında anayasadan Türk ibaresinin çıkarılıp yerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı tanımının getirilmesi ile alakalı seçmenlerin nabzını ölçmek için yaptığı anket araştırmasının sonuçlarına göre; anket araştırmasına katılanların % 11,4’ü bu tanımın değiştirilip yerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı getirilmesi cevabını verirken, % 82,7’si ise Türk kavramının korunmasının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Anket araştırmamıza katılan seçmenlerin % 5,9’u bu konuda fikir beyan etmezlerken, anket araştırma sorumuza evet cevabı veren seçmenler tanımın değişmesi ile bir bütünlüğün ifade edileceği görüşünü savunurlarken, hayır cevabı veren seçmenler ise Türk kavramının birliği, etnik bir kökeni değil bir milleti ifade ettiğini dile getirmişlerdir. KamuAr’ın anket araştırmasına verilen % 82,7 oranı önemli derecede halkın anayasadan Türk kavramının çıkarılmaması gerektiği yönünde belirlenmiştir.

Yorumlar (10 Yorum)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

reklam rehber selçuk izmir
Tema Tasarım | OzTurk